پنجشنبه 28 تير 1403 , 33 : 14
متات نیوز

معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی منحل شد

تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 آذر 1397 , 31 : 13
تعداد بازدید : 690

متات‌نيوز- معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی پس از بازنشسته شدن معاونش منحل و زیرمجموعه های آن به معاونت های دیگر سازمان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعلام شد که سازمانهای زیرمجموعه ریاست جمهوری می بایست کوچکتر شده و از معاونت های خود کم کنند، سازمان میراث فرهنگی نیز تصمیم گرفت تا معاونت گردشگری و سرمایه گذاری را تلفیق کند اما این اتفاق پس از چند ماه به حالت اول برگشت برخی بر این باور بودند که سرمایه گذاری و گردشگری هر کدام کار خودشان را دارند و نمی تواند وظایف این دو را به یک نفر سپرده و تلفیق کرد.

در این حین حسین تاجیک معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سازمان میراث فرهنگی رفت و قرار شد تا مدیریت های این معاونت به بخش های دیگر منتقل شود از این رو امور مجلس به معاونت توسعه و مدیریت و امور حقوقی به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی سپرده شد.

در این باره محمد خیاطیان معاون توسعه‌مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: پس از بازنشسته شدن آقای تاجیک و رفتن او از معاونت امور مجلس و حقوقی، وظایف زیرمجموعه های این معاونت  نیز از حدود سه ماه پیش به بخش های دیگر انتقال داده شدند. 

وی گفت: این تصمیمی بود که در گذشته گرفته شد تا ساختار سازمان میراث فرهنگی از اساس اصلاح شود. شاید یکی از دلایلی که موجب شد تا زیرمجموعه های معاونت امور مجلس واگذار شود رفتن و بازنشسته شدن معاون آن بود. البته این تغییرات نهایی نیست. بلکه باید این ساختار تغییر کند و اصلاح شود و پس از آن تصمیم گیری نهایی به اجرا در آید. در هر حال باید از ظرفیت بخش حقوقی و مجلس بتوانیم استفاده کنیم. چون وجود آنها یک ضرورت است.

خیاطیان درباره حوزه روابط عمومی سازمان نیز که گفته شده بود قرار بوده به معاونت توسعه انتقال داده شود نیز گفت: حوزه روابط عمومی در همه سازمانها زیر مجموعه ریاست است و در سازمان میراث فرهنگی نیز به همین روال ادامه می دهد.

منبع: خبرگزاري مهر