شنبه 2 مرداد 1400 , 44 : 19
متات نیوز

پياده‌راه فرهنگي شهر رشت

تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردين 1395 , 18 : 10
عکاس :
پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت پياده‌راه فرهنگي شهر رشت


منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي