پنجشنبه 28 تير 1403 , 56 : 15
متات نیوز

عوارض مربوط به تعمیر، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهر اصفهان،صفر ریال است

تاریخ انتشار : سه شنبه 14 مرداد 1393 , 19 : 19
تعداد بازدید : 3520
پایگاه خبری هنر (هنرآنلاین): طبق مصوبه مهرماه سال ۹۱ شورای شهر اصفهان عوارض زیر بنا و تراکم جهت احداث پارکینگ برای بناهای تاریخی فوق، صفر ریال تعیین شد.

به گزارش هنرنیوز، شورای شهر اصفهان در تاریخ 22 مهرماه 91  لایحه ای را مصوب کرده که به موجب آن بسته های تشویقی برای مالکان بناهای تاریخی در نظر گرفته شده است. در متنی که از سوی عباس حاج رسولیها -رئیس شورای اسلامی شهر - اصفهان خطاب به شهردار وقت - سقائیان نژاد ارسال شده ، آمده است:

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد 
شهردار محترم اصفهان 

با سلام 
لایحه شماره ۷۵۴۵/۹۱/س مورخ ۸/۷/۹۱ حاکی از تحقق فرامین مقام معظم رهبری که سال ۹۱ را به عنوان سال حمایت از کار و سرمایه و تولید ایرانی نامگذاری فرموده اند و به لحاظ حمایت از توسعه و اشاعه صنعت گردشگری و حفاظت و مرمت و احیاء بناهای با ارزش تاریخی شهر و نیز تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، حاکی از پیشنهاد عدم تعلق عوارضات صدور پروانه های مرمت، ترمیم، بازسازی و نوسازی ساختمان های با ارزش تاریخی با عنایت به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی مصوب ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده ۵ و بر اساس مندرجات بندهای ۱-۱-۱۳ تا ۱۴-۱-۱ ضوابط مذکور، در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی ۲۲/۷/۹۱ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلاتی موارد ذیل به تصویب رسید :

۱- عوارض مربوط به تعمیر، مرمت و بازسازی برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات، شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره (مسکونی، تجاری، اداری)، عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده بر تراکم برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا مندرج در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج موضوع بند ۱-۱-۱۳ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی، منوط و مشروط به حفظ و مرمت کالبد تاریخی بنا و با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، صفر ریال تعیین می گردد. 

تبصره ۱ : در صورتی که بازسازی، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی فوق نیاز به احداث الحاقات جدید داشته باشد، در صورت تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و همچنین تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، حداکثر تا ۳۰ درصد اعیانی بنای تاریخی مربوطه و صرفاً به صورت خدمات جانبی (غیرتجاری) مرتبط با بنای تاریخی (سرویس، آشپزخانه، پارکینگ و ...) منوط و مشروط به حفظ کالبد تاریخی بنا، هرگونه عوارض برای صدور پروانه ساختمان جهت الحاقات مربوطه (تا سقف مقرر فوق) شامل عوارض زیر بنا، عوارض پذیره، عوارض انباری غیر تجاری، ارزش افزوده، صفر ریال تعیین می گردد.

تبصره ۲ : صرفاً کاربری های موضوع بند ۲-۱-۱۳ و تبصره آن مندرج در ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج، مشمول این مصوبه است. 

تبصره ۳ : بهره برداری و استفاده تجاری از بناهای تاریخی فوق صرفاً به صورت فروشگاه های صنایع دستی و فرش دستباف، کتابفروشی و خدمات فرهنگی و هنری، اقامتی، پذیرایی و رستوران و دفتر کار مشمول این مصوبه است و سایر استفاده های تجاری را شامل نمی شود. 

تبصره ۴ : استفاده کارگاهی، صنعتی و انبار تجاری، مشمل این مصوبه نمی باشد.

تبصره ۵ : عوارض زیر بنا و تراکم جهت احداث پارکینگ برای بناهای تاریخی فوق، صفر ریال تعیین می گردد. 

تبصره ۶ : در هر حال صدور مجوز استفاده از بناهای فوق و الحاقات آن به هیچ وجه به عنوان تغییر کاربری محسوب نمی گردد. 

تبصره ۷ : طرح مرمت، بازسازی و نوسازی بناهای تاریخی فوق، الزاماً بایستی به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و همچنین به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان برسد. 

تبصره ۸ : مفاد و شرایط این مصوبه تا زمانی که بنای تاریخی، حفاظت و مرمت شده پایدار باشد، شمولیت و اعتبار دارد.
 
۲- رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مصوب ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده پنج و خصوصاً بندهای ۱-۱-۱۳ الی ۱۴-۱-۱۳ آن در این خصوص الزامی است. 

مراتب بر اساس مفاد ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. ۲۳/۷/م (۲۵۵۱۰۲۷) 

عباس حاج رسولیها 
رئیس شورای اسلامی شهر

انتهای پیام